Menu
FR
NL
EN

Wat is dat?

Een ervaring van interculturele interessegroei…

Dit project richt zich vooral op de studenten. Hierdoor krijgen ze de kans om in ideale omstandigheden andere mensen te ontmoeten, wereldburgers zoals hen, die tegelijk eenzelfde en een heel andere werkelijkheid ervaren. Zo kunnen ze iets uit deze kennismaking leren. De wereld ontdekken vanuit een ander standpunt; dat van een land uit het Zuiden, met zijn armoede en zijn rijkdom. Bij hun terugkeer zien ze hun eigen omgeving vanuit een ander oogpunt.

 

 

 

van dienstverlening…

Aan deze belevenis en sensibilisering naar ontwikkeling is ook een ontwikkelingsproject verbonden. We denken dat de beste manier, om onze studenten in contact te brengen met hun zuiderse buren, erin bestaat hun steentje bij te dragen tot verbetering van hun levensomstandigheden. We stellen hen dus voor deel te nemen aan de opbouw van locale humanitaire werven, en op die manier actief mee te werken aan het succes ervan.

in groepsverband…

Deze belevenis vindt niet enkel op individuele wijze plaats, maar ook in groepsverband. De deelnemers worden in groepen van een tiental deelnemers verdeeld over verschillende werven. Ze zullen een maand lang een gemeenschappelijke levenservaring delen. Het is één van de meest verrijkende aspecten van het project. Niet enkel tegenover de autochtone bevolking moeten ze een geest van openheid en hulpverlening kunnen aantonen, maar ook tegenover de leden van hun eigen team.

naar het Zuiden toe…

Als wereldburger is het essentieel om onze wereld vanuit verschillende standpunten te bekijken. In dit opzicht lijkt het ons interessant ons ‘westers’ standpunt aan te vullen met dat van een ontwikkelingsland. We werken momenteel met drie landen: India, Bénin en Burkina Faso.

 

met eigen middelen gefinancierd…

Het grootste deel van het budget wordt door de deelnemers zelf gefinancierd. We vragen aan elk van hen €1700 te verzamelen, wat veel energie en creativiteit vergt. Iedere deelnemer moet niet alleen zijn eigen reis- en verblijfkosten (€1100) betalen, maar ook een deelname in het humanitaire project zelf (€600).

dat niet van gisteren dateert…

In 93, bracht Mgr Michael B. Duraisamy, Bischop van Salem (Tamil Nadu – Zuid-India) Joseph Houyoux ent Matthieu de Tillesse op de hoogte van zijn project om kleine woningen te laten bouwen. Het idee om de ICHEC-studenten daaraan te laten deelnemen ontstond na een plaatsbezoek en de ontmoeting met ondernemer Chamu Chowriappa. De studenten reageerden heel positief en enthousiast wanneer het project hen werd voorgelegd. Hetzelfde jaar werd het project realiteit.

Sedertdien tonen de studenten elk jaar hetzelfde enthousiasme en het avontuur wordt elk jaar opnieuw beleefd. Sinds 1993 hebben 1.299 studenten eraan deel genomen; sommigen onder hen zelfs meermaals….

De opzet is de studenten een ervaring aan te bieden die hun toelaat zich onder te dompelen in een andere cultuur en zich vragen te stellen. Daar deze ervaring in het Zuidelijk halfrond plaatsvindt, worden de deelnemers ook geconfronteerd met de ontwikkelingsproblemen van deze landen. In ruil voor deze unieke levensles moeten de studenten financieel en daadwerkelijk deelnemen aan ontwikkelingsprojecten.

Deze participatieve ervaring heeft tot doel de studenten te vormen door hen te laten deelnemen aan sociale projecten. Voor onze partners geldt net het omgekeerde. In India is het doel een zo groot mogelijk aantal behoeftige gezinnen een dak boven het hoofd te bieden en in Bénin en in Burkina Faso de woestijnvorming te bestrijden. Het middel om dat te bereiken is studenten ontvangen.

Gezien deze tweevoudige complementariteit kon het alleen maar klikken tussen ons …