Menu
FR
NL
EN

Wat is dat?

Een ervaring van interculturele interessegroei…  

Het project richt zich volledig op de studenten. Ze krijgen de kans om in ideale omstandigheden andere mensen te ontmoeten – wereldburgers zoals hen, die tegelijk eenzelfde en een heel andere werkelijkheid ervaren. Zo kan deze kennismaking hen verrijken en ontdekken ze de wereld vanuit een ander standpunt; dat van een zuiders land met zijn armoede en rijkdom. Bij hun terugkeer zien

 

 

Van dienstverlening…

Het Housing Project is er niet enkel één van ervaring en sensibilisering rond ontwikkeling, maar is ook een actief ontwikkelingsproject. De beste manier om de studenten in contact te brengen met hun zuiderse buren is namelijk het bijdragen van hun eigen steentje ter verbetering van de levensomstandigheden. Daarom worden ze aangemoedigd om deel te nemen aan lokale humanitaire werven en deze tot een succesverhaal te maken.

In groepsverband…

Deze belevenis leven de studenten niet individueel maar sterk in groepsverband. De deelnemers worden in groepen van een tiental mensen verdeeld over verschillende werven. Het delen van een gemeenschappelijke levenservaring is één van de meest verrijkende aspecten van het project. Niet enkel tegenover de autochtone bevolking maar ook tegenover de leden van het eigen team moeten de studenten een open geest en hulpvaardigheid tonen.

 

Naar het Zuiden toe…

Als wereldburger is het essentieel om onze wereld vanuit verschillende standpunten te bekijken. In dat opzicht is het zeker interessant om het eigen ‘westers’ standpunt aan te vullen met dat van een ontwikkelingsland. Dit wordt gegarandeerd door de samenwerking met drie landen: Burkina Faso, Benin en India.

 

Met eigen middelen gefinancierd…

Het grootste deel van het budget wordt door de deelnemers zelf gefinancierd. Elke student zamelt zelf €1700 in, wat veel energie en creativiteit vergt. Met dit bedrag betaalt elke deelnemer zijn eigen reis- en verblijfkosten (€1200), maar ook de deelname aan het humanitaire project zelf (€500).

 
 

Dat niet van gisteren dateert…

Het Housing Project gaat terug tot 1993. In 1993 ontstond een samenwerking tussen Monseigneur Michael B. Duraisamay, de Bischop van Salem (Tamil Nadu – Zuid-India), en Joseph Houyoux en Matthieu de Tillesse. Na contact en een plaatsbezoek met ondernemer Chamu Chowriappa rees het idee om de studenten van ICHEC deel te laten nemen aan hun bouwproject. Dankzij de enthousiaste en positieve reactie van heel wat studenten werd het project datzelfde jaar nog realiteit.

Sedertdien tonen de studenten van ICHEC elk jaar hetzelfde enthousiasme en kan dit avontuur blijven voortleven. Sinds 1993 hebben 1299 studenten eraan deelgenomen, sommigen zelfs meermaals. Het project begon in Indië, waar 980 studenten hielpen bij de financiering en opbouw van 769 huizen en verschillende gemeenschappelijke gebouwen (scholen, kinderopvang, apotheken).

Daar stopt het verhaal echter niet: ook Peru, Burkina Faso en Benin behoren tot de landen waar de studenten het verschil maken. In 1999 en 2000 vertrokken 38 deelnemers naar Peru, waar ze fysiek en financieel hielpen bij de constructie van twee gemeenschappelijke huizen, een voetbalveld en rioolkanalen. Sinds 2001 gingen reeds 161 studenten naar Burkina Faso. Meer dan 70000 bomen werden geplant als onderdeel van een grootschalig project rond bosbehoud. Sinds 2012 behoort ook Benin tot de bestemmingen: 57 studenten financierden projecten rond voedselzekerheid en plantten meer dan duizend bomen.