Menu
FR
NL
EN

Onze projecten

De projecten van ICHEC Housing Project zijn gericht op verschillende landen:

  • Zuid-India: regio van de Tamil Nadu
  • West-Afrika: Burkina Faso en Benin

Ons doel

Ons doel is de studenten te vormen als persoon door hen een verrijkende ervaring te laten beleven. Hen betrekken bij sociale bouwprojecten is een manier om dit te bereiken. Voor onze partners geldt het tegenovergestelde: hun doel is om in India onderdak te bieden aan zoveel mogelijk arme gezinnen en in Burkina Faso en Benin om woestijnvorming en voedselonzekerheid tegen te gaan. Zij bereiken deze doelen door onze studenten te ontvangen.

Onze aanpak

Onze aanpak richt zich op ontwikkeling onderwijs. In elk land werken we samen met meerdere lokale partners die verantwoordelijk zijn voor verschillende ontwikkelingsprojecten in het veld. Zowel met de partners als met de begunstigde bevolking hebben de studenten een interculturele uitwisseling. Studenten, partners, begunstigden… Ze zetten zich allemaal in om dit gemeenschappelijk project met glans te laten slagen. Iedereen komt uit dit avontuur met een hart vol hoop voor de toekomst, meer open naar de wereld toe en zonder vooroordelen.

In het kort...

In 22 jaar tijd, hebben 917 studenten in India 715 huizen, meerdere schoolgebouwen, toiletten, een kribbe en een dispensarium helpen financieren en bouwen.

In 1999 en 2000 zijn 38 deelnemers naar Peru vertrokken waar ze deelgenomen hebben aan de financiering en bouw van 2 gemeenschapshuizen, een voetbalterrein en de aanleg van rioleringen.

Sinds 2001, in 11 years, zijn er 149 studenten naar Burkina Faso gereisd. Die hebben de micro-dammen meegefinancieerd voor zo’n 62 200 € en ongeveer 60 000 bomen helpen planten.

In Benin, sinds 2012, 32 studenten hebben tegen voedselonzekerheid gevochten en ook duizende bomen planten.